Regulamin

Regulamin świadczenia usług składania zamówień drogą elektroniczną przez stronę elite-diet.pl

§ 1
Elite Sport s.c. jest spółką, którego właścicielem jest Łukasz Dudojć i Daniel Kiszewski prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Toruniu przy ul. Strumykowej 11, Regon: 341613997. Regulamin określa zasady zawierana transakcji przez stronę elite-diet.pl należącą do spółki.

§ 2
Elite-diet.pl jest stroną, za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać usługę cateringu dietetycznego.

§ 3
1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem elite-diet.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4
1. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz na stronie elite-diet/zamow-diete.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej diety, ilości dni, daty rozpoczęcia, podania adresu dostawy, wyboru ilości zestawów, akceptację regulaminu i kliknięciu „Zamów”.
3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
4. Realizacja zamówienia rozpocznie się zgodnie z podanym terminie jeśli podana w zamówieniu kwota zostanie zaksięgowana na firmowy koncie do godziny 10.00 dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia dostaw. Wszystkie zamówienia składane w sobotę po godzinie 10:00 mogą zostać zrealizowane najwcześniej we wtorek. Zamówienia na niedzielę są automatycznie przesuwane na poniedziałek.

§ 5
1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 6
1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony.
2. Zwrot zamówionego towaru następuje na rachunek Elite Sport s.c. który pokrywa związane z tym koszty.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wszystkie koszy zwrotu pokrywa Elite Sport s.c.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Elite Sport s.c. informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Elite Sport s.c.

§ 7
1. W trakcie trwania zamówienia Zamawiający ma prawo do bezpłatnego wstrzymania dostaw i wznowienia ich.
2. Wstrzymania i wznowienia muszą być przesyłane drogą pisemna tj. mail lub sms podane na stronie www.elite-diet.pl/kontakt do godziny 10.00 dnia poprzedzającego datę wstrzymania lub wznowienia dostaw. Wyjątek stanowi poniedziałek, którego wstrzymanie lub wznowie możliwe jest po przesłaniu informacji w sobotę do godziny 10:00.
3. Zamówienia składane do godziny 10:00 w dni powszednie mogą zostać zrealizowane już w dniu następnym. Wszystkie zamówienia składane w sobotę po godzinie 10:00 mogą zostać zrealizowane najwcześniej we wtorek. Zamówienia na niedzielę są automatycznie przesuwane na poniedziałek.